اطلاعیه رویه جدید شماره گذاری ناجا

 

اطلاعیه رویه جدید شماره گذاری ناجا

 

به اطلاع مشتریان محترم میرساند ؛ طبق مصوبه جدید شماره گذاری ، از این پس قبل از نصب کاربری بر روی خودرو پلاک گذر موقت دریافت خواهید نمود و پس از نصب کاربری توسط کاربری ساز مورد تأئید پلیس ، پلاک ملی به شما تخصیص داده خواهد شد.
طبق ماده شماره دو بند پنج قرارداد خرید خودرو، مشتری موظف است جهت خرید و سفارش کاربری ، به کاربری سازی مجاز مراجعه و کاربری استاندارد سفارش گذاری نماید.بدیهی است در صورتی که ابعاد و اندازه کاربری خارج از استاندارد باشد و کاربری ساز مجاز مورد استفاده قرار نگرفته باشد ، عدم پلاک خودرو بعهده مشتری خواهد بود و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال شماره گذاری خودرو نخواهد داشت.

 

لیست کاربری سازان مجاز