عکس های پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

برگزاری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران با تمرکز بر آخرین نوآوری ها و دستاوردهای جهانی صنعت پخش 19 الی 21 اردیبهشت ماه 1402 در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

شرکت آرین دیزل حامی برگزاری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

عکس های پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران
عکس های پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران
عکس های پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران
عکس های پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران