مراسم افتتاحیه نمایندگی فروش کد 3511 یزد

مراسم افتتاحیه نمایندگی فروش کد 3511 یزد

                                                                                                                  

 

اولین نمایندگی فروش شرکت آرین دیزل پایا در استان یزد ، در تاریخ  پنجم بهمن ماه سال 1400 توسط مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت افتتاح گردید. 
نمایندگی آقای سجاد افشاری به کد 3511 واقع در یزد، سرچشمه زارچ ، لاین کندرو می باشد.