کارخانه

نمایی از خط تولید


 

به لطف یزدان و دستان پرتوان ایرانی، یک به یک موانع تولید برداشته شده و پروژه تولید ون سان ری، قدم به قدم جلو می رود. به زودی زمان انجام تعهدات فراخواهد رسید و برگی دیگر از دفتر کار و تلاش با موفقیت و افتخار ورق خواهد خورد.